Ny rapport giver NGO’er et værktøj til at styrke arbejdet for tros- og religionsfrihed

Tros- og religionsfriheden i 11 af Danidas prioritetslande tages under en grundig behandling i rapporten ‘Country Reports on Freedom of Religion or Belief’, som CKU netop har udgivet. Med rapporten får medlemsorganisationer og ansøgere til CKU-puljen og ToRF-vinduet et konkret redskab til at gøre fremme af tros- og religionsfrihed til en del af udviklingsindsatsen.

Friheden til at tro og tænke, som man ønsker – eller til at lade være – er en del af Menneskerettighederne. Alligevel er det langt fra alle steder, at disse rettigheder kan tages for givet. Det gælder også i forskelligt omfang i de lande, som det danske udenrigsministerium har valgt at prioritere i udviklingssamarbejdet.

CKU’s nye rapport, Country Reports on Freedom of Religion or Belief, sætter fokus på vilkårene for tros- og religionsfrihed i 11 af Danmarks aktuelle prioritetslande. Håbet er, at rapporten kan hjælpe ansøgere til CKU’s puljer til nemmere at se interventionsmuligheder og integrere arbejdet for tros- og religionsfrihed i udviklingssamarbejdet.

”Vi håber, at rapporten kan være med til at skabe mere synergi mellem de forskellige aktørers udviklings-, freds- og rettighedsindsatser i de pågældende lande. Vi håber også, at rapporten kan skabe større opmærksomhed om forholdene omkring tros- og religionsfrihed i prioritetslandende og være en hjælp i udformningen af velfunderede og kvalificerede ansøgninger, der kan fremme tros- og religionsfrihed,” fortæller Daniel Nygaard Madsen, der er projektkonsulent i CKU.

LÆS OG DOWNLOAD RAPPORTEN HER.

Tros- og religionsfrihed påvirker udvikling bredt

For netop det at fremme tros- og religionsfrihed er en af CKU’s kerneopgaver, understreger Daniel Nygaard Madsen:

”Vores medlemmer har en særlig evne til at navigere i kontekster, hvor religion på godt eller ondt spiller en stor rolle. Med rapporten håber vi at gøre det lettere tilgængeligt at arbejde for alles frihed til at tænke og tro, som de vil.”

Det er vigtigt, fordi mange mennesker verden over diskrimineres pga. deres tro eller mangel på samme, men også fordi udfordringer med tros- og religionsfriheden kan bremse andre vigtige udviklingsindsatser, påpeger han.

Et eksempel er religiøse mindretal, der diskrimineres i forhold til uddannelse, sundhed, jobmuligheder og bygning og renovering af templer, moskeer, kirker osv. Det får mange til at emigrere hvilket betyder, at landene mister mange af disse kræfters bidrag til videreudviklingen af landene.

Konkret kan rapporten med fordel anvendes som redskab i arbejdet med at lave kontekstanalyser til brug for ansøgninger til både Tros- og Religionsfriheds-vinduet og CKU-puljen.

Rapporten er udarbejdet af Brory Madsen Harboe, projektmedhjælper i CKU.

Udover de 11 nævnte lande findes også Tanzania og Ghana på Danidas liste over prioritetslande. Disse to lande er imidlertid under udfasning og behandles derfor ikke i rapporten.