175 organisationer i fælles åbent brev til Statsministeren: Stop udhuling af udviklingsbistanden

Kære Statsminister Mette Frederiksen,

Vi, 175 civilsamfundsorganisationer, er til stede i verdens mange brændpunkter. Vi er der, når hungersnød rammer i Yemen, når piger ikke må gå i skole i Afghanistan, når orkaner rammer Mozambique, når der bliver slået ned på demonstranter i Myanmar, når fødevarekrisen rammer i Sahel-region, og når krigen raser i Ukraine.

Vi skal hjælpe de mennesker, der flygter krigen i Ukraine, men det skal ikke ske på bekostning af verdens fattigste og Danmarks vigtige indsatser for at bidrage til fred og stabilitet i verden. Den udhuling af udviklingsbistanden, vi er vidne til i dag, bør være utænkelig i en verden med stigende ulighed og fattigdom og eskalerende kriser. Vi skriver derfor til jer for at understrege, hvor fatale konsekvenser de massive nedskæringer i udviklingsbistanden har, og hvorfor bistanden skal bruges i udviklingslandene og ikke i Danmark:

I en verden i krise skal dansk udviklingsbistand gå til de fattigste
Verdens fattigste lever fortsat i pandemiens greb. Konsekvenserne af Covid-19 er langvarige og betyder, at fattigdom i verden stiger for første gang i 10 år. Pandemien har forårsaget voksende ulighed, en demokrati- og uddannelseskrise. Dertil kommer den globale klimakrise, konflikter og fordrivelse og stigende fødevarepriser, som ifølge FN kan blive den værste fødevarekrise siden 2. verdenskrig. Behovet for udviklingsbistand er altså kun vokset de seneste år.

Danmarks rolle i verden er vigtig
Danmark er tæt forbundet med verden, og selvom vi er et lille land, gør vi en stor forskel for demokrati, menneskerettigheder og verdens fattigste mennesker. Når bistanden bruges langsigtet og målrettet, er det et af vores vigtigste redskaber i arbejdet for en fredelig, retfærdig, og grøn verden. Ved at stå fast på vores værdier spiller vi en vigtig international rolle gennem vores udenrigs- og udviklingspolitik.

Danskerne støtter vores globale engagement
Det danske udviklingssamarbejde bygger på danskernes solidariske engagement og arbejde for en demokratisk og bæredygtig verden. Det sker f.eks. gennem frivillighed i genbrugsbutikker, landsindsamlinger, arbejde med FN’s Verdensmål, beskyttelse af flygtninge og modtagelse af ukrainere i Danmark. Der er brug for danskernes engagement både hjemme og ude i verden.

Den nye udviklingspolitiske og humanitære strategi, Fælles om Verden, sætter retningen for udviklingssamarbejdet. Den er langsigtet med fokus på demokrati, menneskerettigheder, klima og forebyggelse af konflikt, skrøbelighed og fordrivelse. Det er denne strategi, bistanden skal bruges til at indfri.

Det danske civilsamfund står klar til at hjælpe de fordrevne fra Ukraine både herhjemme og i Ukraine, hvor danske organisationer er stærkt tilstede. Det gør vi samtidig med, at vi står sammen med de mest udsatte i verdens skrøbelige regioner. Vi opfordrer derfor på det kraftigste regeringen til at stoppe udhuling af udviklingsbistanden. Behovet for Danmarks udviklingsbistand er større ude i verden end herhjemme.

På vegne af 175 danske civilsamfundsorganisationer