Når børnehjem ikke er den rigtige løsning

Opgaven med at tage sig af sårbare og udsatte børn har historisk været en opgave, som både kirker og øvrige religiøse aktører har været meget engagerede i. I forsøget på at gøre det bedste for børnene har man i stort omfang placeret børnene på børnehjem og i institutioner – også de børn, som faktisk har familiemedlemmer, som de kunne være hos. Hvordan kommer vi derhen, hvor det at tage vare på børnene sker med afsæt i, hvad der er bedst for det enkelte barn? Og hvilken rolle spiller samarbejdet med religiøse aktører i denne dagsorden?

Det var nogle af de spørgsmål, der blev rejst på seminaret ’The role of religion and religious actors in the protection of children deprived of parental care’. Seminaret var en del af en seminarrække afholdt af ‘Child Protection Network in Denmark’, som består af SOS Børnebyerne, ATOS – Alternative to Separation, 100 % for Børnene og Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde.

Seminaret tog bl.a. afsæt i Viva Danmarks samarbejde med Red Viva Honduras om såkaldt ’alternative care’, hvor de to organisationer i samarbejde med myndigheder, kirker oa. arbejder for at genforene institutionaliserede børn og unge med deres familiemedlemmer. Konkret involverer projektet samarbejde 30 kirker i deres indsats. Projektet fokuserer på dels overgangen fra permante til midlertidige ophold på institutioner, dels genforening af familier og placering af børn i plejefamilier. Endelig har projektet et stort fokus på præventive strategier over for sårbare familier.

“Der er stort potentiale i at arbejde sammen med kirkerne, eftersom de generelt har stor grad af villighed til at hjælpe sårbare børn og er en central og vigtig del af lokalsamfundene. Blandt honduranere er det normal praksis at tage sig af familiemedlemmers børn. På den længere bane, når lovrammerne er på plads, er det derfor forventningen, at honduranske kirker og familier kommer til at spille en stor rolle i at tage sig af sårbare børn,” siger Gritt Holm Hedehus, som er leder af Viva Danmark.

Og netop samarbejdet med de religiøse aktører kan være centralt for at lykkes med at nå de resultater, som Viva har opnået i dette projekt, fremhæver Annika Bach, som er faglig koordinator hos Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde:

”Religiøse communities har ofte en særligt favorabel position til at tage sig af de mest udsatte, idet de allerede er til stede og på den måde kan nå ud til nogle, som offentlige myndigheder eller andre civilsamfundsorganisationer kan have sværere ved at få i tale. Desuden har de præster og andre religiøse ledere indflydelse på etiske og moralske overvejelser og på den måde kan de være enormt indflydelsesrige,” fortæller Annika Bach.

Tal fra UNICEF viser, at der på verdensplan bor omkring 2,2 mio børn på børnehjem. Tallet varierer fra verdensdel til verdensdel, men det estimeres at mellem 50 og 90 procent af de børn, som bor på børnehjem faktisk har enten en eller begge forældre, som stadig er i live. Et studie fra Ghana har vist at 80-90 procent af de børn, som bor på børnehjem har familie, som de ville kunne bo hos med tilstrækkelig støtte.

Med andre ord er det ofte fattigdom og ikke manglen på forældre eller familiemedlemmer, som sender børn på børnehjem. Og det er netop en af pointerne, som konceptet bag ’alternative care’ forsøger at inddrage ved også at fokusere på præventive indsatser rettet mod skrøbelige og sårbare familier.

Studier viser, at ophold på børnehjem over tid kan være skadeligt for børn, fordi børn har brug for et kærligt miljø at vokse op i for at udvikles socialt, emotionelt og kognitivt. Den kærlighed og fornemmelse af tilhørsforhold, som kan findes i en familie er svært at genskabe i institutionsrammer, fortæller Annika Bach.

”Og selvom vi har den viden i dag, ser vi fortsat, at mange trosbaserede organisationer placerer børn på børnehjem og i institutioner. Med den viden, vi har, er der et godt afsæt for at diskutere, hvordan vi som trosbaserede organisationer kan være med til at ændre på denne tilgang, og tale sammen og, hvordan vi kan genoverveje, hvad der er gode løsninger for sårbare og udsatte børn og deres familier.”

42 deltog i seminaret, herunder en række repræsentanter fra CKU’s medlems- og partnerorganisationer, som blev afholdt 23. marts. Du kan følge med i børnebeskyttelsesnetværkets arbejde på:

http://childprotectionnetwork.dk/.