Nyt materiale til græsrødder, som vil arbejde med tros- og religionsfrihed

Det er ofte i lokalsamfund og i mindre communities og familier, at konsekvenserne af mangel på tros- og religionsfrihed mærkes. Derfor har CKU i samarbejde med nordiske samarbejdspartnere i NORFORB lanceret nyt materiale, som vil lære netop græsrødder om tros- og religionsfrihed.

Arbejdet med tros- og religionsfrihed er ikke kun i relevant i internationale fora som EU og FN. Det er også en dagsorden, som er relevant på græsrodsniveau, hvor de konkrete konsekvenser af den manglende frihed til at tænke og tro, som man vil, opleves. Det fortæller Filip Buff Pedersen, som er politisk rådgiver i CKU:

”Det er i lokalsamfund, hvor adgangen til sundhed, uddannelse og jobs bestemmes af om man har den ‘rigtige’ tro eller overbevisning. eller endog om man kan leve i fred, deltage i lokaldemokratiet uden frygt for vold,” siger Filip Buff Pedersen.

Derfor står CKU i samarbejde med det nordiske netværk NORFORB bag et nyt online kursus, ’The Local Changemakers Course’, som netop tager afsæt i, hvordan græsrødder aktivt kan engagere sig arbejdet for tros- og religionsfrihed på et mere konkret og dagligdags plan.

“Det at promovere og beskytte frihedsrettigheder starter i virkeligheden hjemme i familierne, mellem naboer og i lokalsamfund. Og derfor er det netop denne målgruppe, vi har haft for øje med disse kurser,” fortæller han.

The Local Changemakers Course er målrettet grupper og individer, som måske har begrænset eller slet intet forhåndskendskab til Menneskerettigheder og juridiske spørgsmål. Kurset er designet på en sådan måde, at det hjælper med at udfordre og ændre holdninger og samtidig overkomme den frygt eller utryghed, der måske findes overfor folk, som tænker og tror anderledes.


‘Menneskerettigheder betyder noget for daglidagen’

Og materialet er allerede blevet testet af græsrødder i lande som Jordan, Indien, Nigeria og Tanzania, alle kontekster hvor netop tros- og religionsfriheden er udfordret på forskellig vis.

”Det bedste ved det er hvor engagerende og relevant det er, i forhold til folks bekymringer og overvejelser. Og så er det nemt at tage og faktisk underholdende. Man behøver ikke være ekspert i menneskerettigheder for at tage kurset. Alt hvad man har brug for at vide, er indbefattet, og materialerne er nemme at forstå og bruge,” siger Hidaya Dude fra Zanzibar Intercultural Centre.

Rev. Ukoha Ngwobia fra Presbyterian Church of Nigeria fortæller, at hans gruppe deltagere fra forskellige trosretninger var så bevægede over det de tog med fra kurset, at de besluttede at danne en ny gruppe, som skulle arbejde med at
promovere retten til tros- og religionsfrihed.

”Nogle deltagere indså for første gang, at menneskerettigheder betyder noget for deres dagligdag. De opdagede rettigheder, som de ikke vidste, de havde,” fortæller Rev. Ukoha Ngwobia.

Alle kursusmaterialer er er online tilgængelig fra 18. maj på forb-learning.org/changemakers, og de er gratis at downloade og bruge for alle personer og organisationer. I første omgang vil materialerne være tilgængelige på arabisk, engelsk og fransk, men versioner på flere sprog følger.

25. maj lanceres kurserne med et digitalt lanceringsevent og workshop, via zoom. Læs mere her.