Ny uvildig rapport kulegraver Danmarks arbejde for tros- og religionsfrihed

Den uvildige rapport er udarbejdet af Nordic Consulting Group (NCG), som i længere tid har kulegravet den danske indsats for tros- og religionsfrihed i udviklingssamarbejdet. Rapporten vil blive præsenteret af NCG og Udviklingsministeren ved Folkemødet på Bornholm fredag d. 17. juni.

Rapporten er en del af Folketingets udenrigsudvalgs kortlægning af forfølgelse af kristne, i de lande som Danmark samarbejder med. Et flertal bestående af S, RV, SF og EL opfordrede regeringen til i samarbejde med relevante danske ngo’er at undersøge, hvilken forfølgelse der finder sted i de lande, Danmark samarbejder med, samt at redegøre for, hvad Udenrigsministeriet gør for at fremme tros- og religionsfrihed i disse lande.

CKU og Dansk Kontaktforum for Religions- og Trosfrihed vil i samarbejde med Udviklingsministeriet og Nordic Consulting Group præsentere og debattere rapportens resultater ved Folkemødet på Bornholm fredag den 17. juni kl. 13.30-14.30 i teltet ’Himmel og Jord’ (J38) .

Her vil hovedforfatteren bag, Anne Lise Klausen (NCG), præsentere rapporten, hvorefter der er lagt op til diskussion og meningsudveksling, når bl.a. udviklingsminister Flemming Møller Mortensen, CKUs politiske rådgiver Filip Buff Pedersen og generalsekretær i Amnesty International Vibe Klarup, giver rapportens konklusioner nogle ord med på vejen.

Rapporten kan læses her.