Ansøgninger for 22,5 mio. modtaget ved CKU’s seneste ansøgningsrunde

CKU har inden ansøgningsfristen d. 14. oktober modtaget i alt 22 ansøgninger – heraf 15 ansøgninger til den ordinære CKU-pulje og 7 ansøgninger til Vinduet for Tros- og Religionsfrihed

14. oktober var der ansøgningsfrist for ansøgninger til CKU-puljen og ToRF-vinduet. CKU har inden ansøgningsfristen modtaget i alt 22 ansøgninger. 15 ansøgninger til den ordinære CKU-pulje (11,3 mio. DKK) og 7 ansøgninger (11,2 mio. DKK) til det åbne vindue for Tros- og Religionsfrihed. Der er ca. 4,5 mio. til uddeling i den ordinære pulje og – takket være en ekstraordinær bevilling fra Udenrigsministeriet på 5 mio. DKK – ca. 5 mio. til uddeling i ToRF-vinduet.

Puljekoordinator Daniel Nygaard Madsen er begejstret over det store engagement i kirkeligt udviklingssamarbejde og fremme af tros- og religionsfrihed:

”Først tre uger før ansøgningsfristen fik vi besked om den ekstraordinære bevilling til ToRF-vinduet på 5 mio. På trods af den korte frist er det lykkedes medlemmer og eksterne ansøgere at mobilisere ansøgninger til ToRF-vinduet for mere end 11 mio. kr. Det understreger engagementet i det danske civilsamfund samt det massive behov for indsatser ude i verden, som CKU med flere midler på finansloven ville kunne støtte endnu mere op om.”

Ansøgningerne vil nu blive behandlet i CKU’s eksterne bevillingssystem, og ansøgerne kan forvente at få svar senest d. 16. december 2022.

Læs også: ‘Arbejdet for trosfrihed får “tiltrængt” økonomisk indsprøjtning’ (eksternt link)