Opdateret bevillingssystem i CKU

Ved seneste ansøgningsrunde er et opdateret bevillingssystem trådt i kraft i CKU. Nu vurderes alle ansøgninger af tre bevillingskonsulenter, mens den endelige beslutning fortsat træffes af bevillingsudvalget.

CKU’s bestyrelse godkendte i september måned et opdateret bevillingssystem i CKU, der er trådt i kraft fra den seneste ansøgningsrunde med frist 14. oktober, 2022. Den væsentligste ændring er, at panelister er erstattet af tre bevillingskonsulenter, der nu foretager al vurdering af ansøgningerne. Desuden er indstillingsnotater blevet justeret, og pointsystemet hedder nu 1-5 i stedet for 0-4. Fra 2023 vil blive indført yderligere forenklede vurderingskriterier og ansøgningsformater.

Som baggrund for ændringen af bevillingssystemet ligger en intern evalueringsrapport, der pegede på:

1) behov for at styrke armslængdeprincippet ved i endnu højere grad at adskille funktionerne rådgivning, vurdering og beslutning.

2) behov for at skabe større effektivitet i bevillingssystemet.

3) behov for en tydeligere vurderingspraksis, hvor kravene i højere grad afstemmes ift. beløbsstørrelse.

4) behov for forenklede vurderingskriterier.

Det vurderes at det nye bevillingssystem samlet set vil være mere effektivt og kræve mindre administration fra CKU’s sekretariat. Ændringerne er desuden i tråd med anbefalinger fra Udenrigsministeriets puljeanalyse fra efteråret 2021, der netop har øget opmærksomhed på vigtigheden af armslængdeprincippet og upartiskhed i bevillingsprocessen. CKU’s bestyrelse har desuden besluttet at forenkle vurderingskriterierne for CKU-puljen og ToRF-vinduet.

Opdaterede retningslinjer og ansøgningsformater udgives senest i starten af januar 2023.

Bevillingsudvalget for CKU-puljen og ToRF-vinduet består nu af:

Dorthe Skovgaard (formand). Selvstændig konsulent med 25 års erfaring med international udvikling, reviews og evalueringer og har erfaring med projekt- og programvurderinger fra opgaver i DH, CISU og CKU.
Marie Juul Petersen. Seniorforsker i Dansk Institut for Menneskerettigheder og med 20 års erfaring med forskning indenfor feltet religion og menneskerettigheder med fokus også på tros- og religionsfrihed.
Maria Lindhart. Politisk chef i Sex og Samfund. Tidligere erfaring fra Danmission med dialogbaseret udviklingsarbejde.
Helena Brønserud Christensen. Civil Society Partnership Compliance Coordinator i Dansk Flygtningehjælp og 15 års erfaring med projekt- og programudvikling fra tidligere ansættelse i både Danmission og Caritas.
Morten Kjær Kofoed. Programkoordinator i Baptistkirken (udpeget af CKU’s bestyrelse).
Anders Bjørnkjær-Nielsen. Selvstændig konsulent med speciale inden for certificering af bæredygtigt skovbrug i EU og Vestafrika og erfaring fra bl.a. Mission Afrika og Mellemfolkeligt Samvirke (udpeget af CKU’s bestyrelse)

Bevillingskonsulenter for CKU-puljen og ToRF-vindue er:

Elsebeth Gravgaard. Selvstændig konsulent med mere end 30 års erfaring med international udvikling hovedsageligt fra Folkekirkens Nødhjælp. Derudover bevillingskonsulent i GLOBUS-puljen. Har været udstationeret i Indien, Bangladesh og Kenya.
Karen Swartz Sørensen. Selvstændig konsulent med 20 års erfaring med international udvikling fra bl.a. Tearfunds og tidligere ansættelse i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (i dag CKU). Har været udstationeret i Afrika og Mellemøsten.
Hans Christian Korsholm. Ekstern lektor ved Institut for Religionsvidenskab, Arabisk og Islam studier. Har 8 års erfaring med dialogbaseret udviklingsarbejde gennem ledelse af danske kulturinstitutter i Mellemøsten.