Spedalskes rettigheder i Bangladesh forbedres

Folkerepublikken Bangladesh er en selvstændig stat i Sydasien, og det er her Spedalskhedsmissionen har deres væsentligste aktiviteter med egne projekter sammen med deres lokale partnerorganisation The Leprosy Mission International Bangladesh. Her arbejder The Leprosy Mission International Bangladesh med støtte fra Spedalskhedsmissionen med at oprette selvhjælpsgrupper for mennesker, der har handikap blandt andet pga. spedalskhed. De har fået behandling og smitter ikke længere andre, men nogle er kommet så sent i behandling, at de har synlige tegn på, at de har haft spedalskhed.

Stine H. Pedersen, projektkonsulent fra CKU besøgte Spedalskhedsmissionens arbejde i Bangladesh i November. Spedalskhedsmissionens mål er at udrydde årsagerne til og konsekvenserne af spedalskhed, ja, faktisk arbejder de for at udrydde sygdommen helt, som de selv udtrykker det på deres hjemmeside (https://spedalsk.dk/).

I selvhjælpsgrupperne sparer de sammen og kan hver især tage lån til at forbedre deres levevilkår. Samtidig er selvhjælpsgrupperne med i en forening, der arbejder for, at personer med handikap kan få deres rettigheder såsom pension fra staten, retten til at benytte offentlig transport til halv pris og få en siddeplads, som det lovmæssigt er vedtaget. Ofte er det svært for befolkningen at gå til de lokale myndigheder, men den relation, som foreningerne har opbygget til myndighederne, er en vigtig døråbner.

Stine H. Pedersen blev meget opmuntret af mødet med de spedalske og Spedalskhedsmissionens arbejde: ”Det er inspirerende at se, hvordan The Leprosy Mission International Bangladesh arbejder med at sætte deres målgruppe i stand til at opnå deres rettigheder i samfundet og fra de lokale myndigheder. Særligt inspirerende er det at se mennesker stolt rejse sig op på møderne og fortælle om, hvordan de før ikke kunne drikke kaffe på en cafe, ikke kunne besøge deres naboer og blev negligerede i samfundet. Nu bliver de respekteret og endda set som ledere i lokalsamfundet. Spedalskhedsmissionens rettighedsbaseret tilgang til arbejdet med selvhjælpsgrupper/spare-lånegrupper kan være en god inspiration for andre.”