Massiv interesse for midler fra CKU-puljen

CKU har ved forårets ansøgningsrunde modtaget i alt 20 ansøgninger – heraf 15 ansøgninger til den ordinære CKU-pulje og fem ansøgninger til Vinduet for Tros- og Religionsfrihed.

Samlet er der søgt 12,3 mio. kr fra CKU-puljen, hvor der er ca. 4 mio. kr. til uddeling, mens der er ansøgninger for 4,5 mio. kr. fra tros- og religionsfrihedsvinduet, hvor der er ca. 3 mio. kr. til uddeling.

Pulje- og projektchef Daniel Nygaard Madsen er begejstret over det store engagement i kirkeligt udviklingssamarbejde og den brede interesse for at fremme af tros- og religionsfrihed, men udtrykker samtidig bekymring over det uforløste potentiale i alle de projekter, der desværre ikke kan findes projektmidler til:

”Det er jo ikke nyt for os, at vi desværre ikke kan bevilge midler til alle de projekter, som bevillingsudvalget finder støtteværdige, men presset på puljen er alligevel større i år end vi har oplevet andre år, og det er selvfølgelig først og fremmest utilfredsstillende for de mange mennesker i det Globale Syd, som ville have haft stor glæde af de her indsatser,” siger Daniel Nygaard Madsen.

Bevillingsprocessen har i år været en smule forsinket pga. finansloven, som først for nyligt er blevet vedtaget, men alle ansøgere har nu fået svar.

Også sekretariatschef Katja Gunnertoft Bojsen glæder sig over den store velvilje til at arbejde med trosbaserede aktører:

“CKU’s medlemmer og deres partnere er kendetegnet ved stærke langvarige partnerskaber, der med stort folkeligt engagement og legitimitet både hjemme og ude bidrager med noget helt unikt når det kommer til at skabe social forandring og udvikling. Dette anerkendes bredt politisk og er bl.a. nævnt i den udviklingspolitiske strategi – nu mangler vi bare at der følges op på strategien med midler,” siger hun og fortsætter:

”Jeg kan forsikre for at vi gør alt hvad vi kan for at udvide fundingbasen til både CKU-puljen og Vinduet for Tros- og Religionsfrihed,” siger hun.