Der er ansøgninger for knap 12 mio. ved efterårets ansøgningsrunde, men kun 4 mio. til uddeling

Den seneste ansøgningsrunde i CKU viser endnu engang, at der er rift om midlerne i CKU-puljen. Samlet er der søgt om projektstøtte svarende til 11,5 mio. fra CKU-puljen, hvor der ved denne runde er ca. 4 mio. kr. til uddeling, dermed kan kun ca. en tredjedel af ansøgningerne bevilges. Otte af de indsendte 16 ansøgninger er genansøgninger, som tidligere har fået afslag pga. for få midler.

”I en tid, hvor de globale kriser står i kø, er der i den grad brug for, at civilsamfundet både ude og hjemme engagerer sig i at skabe bæredygtige forandringer. Vi har i Danmark et stærkt civilsamfund, men også deres indsatser og gode initiativer kræver finansiering,” siger Daniel Nygaard Madsen, som er pulje- og projektchef i CKU.

Han glæder sig over det store engagement i kirkeligt udviklingssamarbejde, men udtrykker samtidig bekymring over det uforløste potentiale i alle de projekter, der desværre ikke kan findes projektmidler til.

CKU’s medlemmer og deres partnere er kendetegnet ved stærke langvarige partnerskaber. 87 procent af de projekter, der blev afsluttet under CKU-puljen i 2022 bygger på partnerskaber, som har eksisteret i mere end fem år, viser CKU’s årsrapport for 2022.

En finansiel prioritering af det arbejde, som kirker og kirkelige organisationer udfører under CKU-puljen, er dermed også en prioritering af både lokalt forankret engagement i Danmark og lokalt forankret udviklingssamarbejde i det Globale Syd, understreger Daniel Nygaard Madsen:

”De kirker og kirkelige organisationer, som CKU repræsenterer, er ligesom en række andre danske civilsamfundsorganisationer en del af løsningen for at komme i mål med verdensmålene, sikre bæredygtige tiltag inden for klimatilpasning og arbejde for fred og forsoning. Det er et stort og vigtigt arbejde, som vores medlemsorganisationer tager på sig, og det er mange spildte kræfter og initiativer, der går tabt, når kun en tredjedel af ansøgningerne faktisk har mulighed for at opnå støtte,” siger han.