CKU søger bevillingsudvalgsmedlemmer

Kunne du tænke dig at bruge dine udviklingsfaglige kompetencer til at vurdere civilsamfundsprojekter? CKU søger to bevillingsudvalgsmedlemmer, der vil bruge ca. 20-25 timer hver halve år på stillingtagen til projektansøgninger under CKU-puljen, finansieret af Udenrigsministeriet. Der gives mødehonorarer ifm. to årlige bevillingsudvalgsmøder og et årligt fagligt møde.

CKU søger to bevillingsudvalgsmedlemmer, der har en solid erfaring med kirkeligt udviklingssamarbejde og civilsamfundsprojekter samt et grundlæggende kendskab til Danida’s udviklingspolitiske strategi.

Vi forestiller os at du har erfaring med flere af følgende relevante temaer: Fx lokale udviklingsprocesser / klima / køn og ligestilling / børnebeskyttelse / uddannelse / fred og forsoning.

I udvælgelsen af medlemmer til bevillingsudvalget vil der blive lagt vægt på:

  • Dokumenteret erfaring med formulering, vurdering og gennemførsel af udviklingsindsatser.  
  • Solid erfaring med og forståelse for de kirkelige organisationer, andre religiøse aktører og deres indsatser og arbejdsformer ude og hjemme. 
  • Kendskab til Danmarks udviklingspolitiske strategi. 
  • Gerne kendskab til tros- og religionsfrihed, der er omdrejningspunktet i CKU’s anden pulje ’Tros og Religionsfriheds-vinduet’, der også drøftes på bevillingsudvalgsmøderne.

Yderligere oplysninger om arbejdet som medlem af bevillingsudvalget fås ved henvendelse til koordinator for bevillingsudvalget Birgitte Stieper Buskov (bbu@cku.dk eller 81724008).

Kort ansøgning vedlagt CV sendes til bbu@cku.dk. Ansøgningsfrist er mandag den 5. februar 2024.

CKU – Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde er et dansk ressourcecenter for udviklingssamarbejde gennem kirkelige netværk. Vi repræsenterer 36 medlemsorganisationer med 120 partnere i 40 lande. Vi har fokus på religiøse aktørers rolle i udviklingssamarbejdet, folkelig forankring, lokalisering og tros- og religionsfrihed. CKU administrerer desuden puljer finansieret af Udenrigsministeriet, herunder en miniprogrampulje; ’CKU-puljen’, en åben pulje for tros- og religionsfrihed; ToRF-vinduet og en åben pulje for globalt engagement; GLOBUS-puljen.