Se flere kontaktoplysninger

Større ToRF-projekter (op til 3.000.000 kr.)

 • Formålet er at øge respekt for, samt beskyttelse og fremme af ToRF for målgrupper påvirket af aktuelle eller potentielle ToRF-krænkelser.
 • Kan støttes med op til 3.000.000 kr. Dog kan projektets samlede budget være endnu større, da CKU gerne ser, at man inkluderer øvrige eksterne eller egne finansielle bidrag. Der er ingen begrænsninger for størrelsen af partnernes egenfinansieringen.
 • Projektforløbet varer typisk fra halvandet til tre år og afhænger af budgetstørrelse og formål. Større projekter forudsætter en vis erfaring med ToRF.
 • Ansøgningen skal klart beskrive sammenhængen mellem strategiske serviceydelser, kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed, og herunder hvordan disse elementer tilsammen bidrager til den ønskede forandring.
 • Projektbeskrivelse og ansøgning skal i udgangspunktet være formuleret af partneren, som har identificeret problemstillingen, og som også er ansvarlig for projektimplementeringen.
 • Der skal indgå overvejelser om, hvordan projektet bidrager til at styrke partnerskabet, og hvilken værdi partnerskabet bringer ind i projektet. Det forventes, at større projekter bidrager til at udvikle stærke partnerskaber med fokus på organisationsudvikling, øget legitimitet og bæredygtighed hos partneren.

Mindre ToRF-projekter (op til 500.000 kr.)

Mindre udviklingsprojekter

 • Formålet er, ligesom ved større projekter, at øge respekt for, samt beskyttelse og fremme af ToRF for målgrupper påvirket af aktuelle eller potentielle ToRF-krænkelser.
 • Danske organisationer og/eller partnere med mindre erfaring med ToRF-projekter er oplagte ansøgere, idet der stilles færre krav til projektelementer som fx. fortalervirksomhed. Der udvises også større fleksibilitet i forhold til vurderingskriterierne og gives mere plads til at opsamle erfaringer.

Pilotprojekter

 • Formålet med pilotprojekter er at afprøve nye metoder, der kan opkvalificere det eksisterende udviklingsarbejde. Det kan eksempelvis være at tilføje et ToRF-element til et eksisterende arbejde for fremme af fx kvinders rettigheder, fred og forsoning eller klimaomstilling.
 • Skal indeholde dialog med eksterne aktører om metoden og mulighederne for metodens bæredygtighed og udbredelse.
 • Stiller større krav om dokumentation og erfarings grundlag, færre krav til målgruppens størrelse.
 • I pilotprojekter forventes den danske organisation at være direkte involveret i opsamlingen af erfaringer, og der er mulighed for i ansøgningen at inkludere mindre dækning af organisationens udgifter. Det forventes, at både den danske organisation samt partneren har en vis erfaring som basis for at gennemføre pilotprojekter.

Akutte indsatser (max 200.000 kr.)

 • Formålet med de akutte indsatser er at støtte grupper, der aktuelt udsættes for ToRF-krænkelser, eller som er i overhængende fare for at blive det.
 • Skal dokumentere aktuelle og/eller potentielle ToRF-krænkelser.
 • Stiller større krav om overvejelser i forhold til ”Do No Harm-principper.
 • Der gives ikke støtte til nødhjælp, men akutte beskyttende eller forebyggende indsatser.
 • Der kan søges om støtte til advokatbistand.
 • I akutte indsatser skal partneren have en vedvarende tilstedeværelse i konteksten, så der om muligt kan følges op på den akutte indsats med en længerevarende forebyggende eller kapacitetsopbyggende indsats.

Mindre projekter (op til 500.000 kr.)

Omfatter mindre udviklingsindsatser, pilotprojekter eller indsatser, der styrker partnerens organisationsudvikling. Indsatserne varer typisk fra et til tre år afhængig af budgetstørrelse og formål.

 • Mindre udviklingsindsatser: Her stilles færre krav til projektelementer som f.eks. fortalervirksomhed og gives mere plads til at opsamle erfaringer.
 • Pilotprojekter: Giver mulighed for at afprøve nye metoder, der kan opkvalificere det eksisterende udviklingsarbejde.
 • Organisationsudvikling: Aktiviteter, der både udvikler og styrker partnerens organisatoriske kapacitet, partnerskabet med den danske medlemsorganisation og øvrige relevante partnere og den fælles læring.

Hent ansøgningsskemaer og vejledninger her.