Udenrigsudvalget inviterer CKU til at bidrage til ekspertmøde

Under overskriften Demokratisk udvikling og retsbaseret samfund samt. Menneskerettigheder holdte CKU’s Politisk rådgiver Filip Buff Pedersen holdte oplæg om emnerne Tanke-, samvittigheds-, og religionsfrihed samt forfølgelse pga. tro og overbevisning.

Regeringen har meddelt, at man vil vedtage en ny udviklingspolitisk strategi i 2021, der skal afløse den eksisterende strategi ”Verden 2030”.

I den forbindelse har Udenrigsudvalget besluttet at arrangere et par lukkede ekspertmøde for MF’erne som faglig input, for at blive klogere på de globale rammevilkår og udfordringer, den kommende udviklingspolitiske strategi skal adressere.

Formålet med oplægget var at give baggrundsviden forud for arbejdet med strategien, samt at CKU fik præsenteret de udfordringer og fokusområder, der er vigtige at være opmærksom fremadrettet.

Efter en tale, blev der stillet flere spørgsmål til Udenrigsudvalgets medlemmer, og i særdeleshed partiernes udviklingsordfører.