CKU i dialog med nordiske ministre om behovet for at styrke samarbejdet om religionens rolle i udviklingssamarbejdet

Større forståelse for og anerkendelse af religion og religiøse aktører og deres potentiale i udviklingssamarbejdet er nødvendigt. Det var budskabet, der gik igen, da CKU sammen med trosbaserede organisationer fra Danmark, Norge og Sverige mødtes med den svenske og norske udviklingsminister ved et online møde i går.

Mødet mellem de nordiske ministre og en række nordiske trosbaserede organisationer var en sjælden mulighed for at sætte fokus på den stærke forbindelse mellem religion og udviklingssamarbejdet. Desværre var den danske minister for området, Flemming Møller Mortensen, forhindret i at deltage, men også den svenske og norske minister er vigtige at have i tale, fortæller Peter Blum Samuelsen, sekretariatschef i CKU:

”Først og fremmest var det inspirerende at høre hvordan de skandinaviske lande hver især arbejder med dette felt. Mødet gav mulighed for at drøfte nogle af de udfordringer, vi har øje for i forhold til hvordan vi som religiøse aktører integreres endnu bedre i udviklingssamarbejdet. Og det gav en stærk fornemmelse af partnerskabet med vores nordiske kolleger om denne vigtige dagsorden.”

Og netop partnerskabet – dels med hinanden og dels med sekulære, internationale organisationer som FN m.fl. – var også på dagsordenen for mødet.

Et af de konkrete temaer, der blev debatteret, var trosbaserede organisationers inddragelse i den globale covid-19 strategi. I første omgang var trosbaserede organisationer nemlig slet ikke tænkt ind i den globale strategi. I maj 2020 var det således kun 0,1 % af den totale covid-19 funding, der gik til lokale aktører – herunder trosbaserede aktører.

”Læringerne fra covid-19 viser med al tydelighed, hvordan trosbaserede organisationer kunne tænkes ind i langt højere grad end det er tilfældet i dag. De seneste fem år har udviklingssamarbejdsagendaen fremhævet lokalisering. Vi er som trosbaserede organisationer foran på denne dagsorden, men det halter stadig med at invitere os ind og anerkende os som vægtige samarbejdspartnere,” siger Filip Buff Pedersen, politisk rådgiver i CKU og koordinator for Netværk for Religion og Udvikling.

Mere end 80 procent af verdens befolkning identificerer sig med religion. En af de pointer, der kom frem på mødet, var derfor også, at religion og religiøse aktører (på godt og ondt) spiller en central rolle for at opnå Verdensmålene. Derfor er det afgørende, at sekulære aktører som Udenrigsministerierne, EU og FN anerkender trosbaserede organisationer.

Konkret foreslår CKU, at de nordiske landes ministre arbejder for at:

  • Støtte op om de lokale aktører der er til stede (inklusiv de trosbaserede) også med funding. De responderer allerede inden kriser får opmærksomhed fra internationale og nationale aktører og bliver der når verdens opmærksomhed er på et nyt brændpunkt.
  • Indarbejde kendskab til religion (“religious literacy”) i det strategiske udviklingsarbejde. Det gælder også hvordan man kan etablere arbejdsgange, som sikrer at religionsfaglige aspekter indgår i forhåndsvurderinger samt strategi- og policydiskussioner.
  • Styrke det konkrete samarbejde inden for religion og udvikling på vigtige områder som f.eks. klima og religiøse aktørers rolle i arbejdet med Verdensmålene, fx i stil med det eksisterende samarbejde gennem NORFORB og læringsplatformen forb-learning.com om tros- og religionsfrihed, som modtager økonomisk støtte fra Danmark, Sverige og Norge.

Fra Danmark deltog udover CKU repræsentanter fra Danmission, Folkekirkens Nødhjælp, ADRA Danmark og Danish Muslim Aid. Alle organisationerne er også repræsenteret i Netværk for Religion og Udvikling, som CKU koordinerer.

Læs mere om Netværk for Religion og Udvikling her.

For mere information kontakt:

Filip Buff Pedersen, koordinator for Netværk for Religion og Udvikling: 81724016