Religion og Udvikling

Religion og Udvikling

Undersøgelser viser, at 80 procent af verdens befolkning anser religion for at være en vigtig faktor i deres liv. I udviklingslandene ligger dette tal endnu højere.

Religiøse organisationer og institutioner har historisk bidraget med sundhedsydelser, uddannelse og nødhjælp. Samtidig er tilliden til religiøse organisationer og lokale religiøse ledere mange steder højere end tilliden til f.eks. politikere og statsinstitutioner.

Det overordnede formål for Netværket for Religion og Udvikling er at sikre bedre udenrigs- og udviklingspolitiske resultater, særligt i forhold til de nye Verdensmål, ved at styrke danske civilsamfundsorganisationers kapacitet til at analysere, dokumentere og integrere religion og religiøse aktører i udviklingsarbejdet og sætte temaet på dagsordenen både hjemme og ude.

Organisationer

Religion og Udviklingsinitiativerne har været med til at styrke samarbejdet mellem en række organisationer og institutioner i Danmark. Fra 2016 går det under navnet ’Netværk for Religion og Udvikling’. 

Styregruppen

Supplerende organisationer og resursepersoner

Medlemmer af netværket pr. 1. april 2016

Globalt Fokus

Netværket for Religion og Udvikling har siden 2014 modtaget økonomisk støtte fra Danida gennem Globalt Fokus’ pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer.

I maj 2016 fik organisationerne en bevilling på 400.000 kroner til tredje fase af initiativet. Hvor de to første faser primært har haft fokus på seminarrækker, vil Netværket i fase tre arbejde hen mod at blive et netværk med læringsaktiviteter for både ansatte og frivillige i trosbaserede organisationer, men også for andre civilsamfundsorganisationer. Der vil desuden være fokus på vidensindsamling og -deling. Tredje fase løber til og med august 2018.