Ligestilling og tros- og religionsfrihed er ikke modstridende rettigheder – tværtimod

Tros- og religionsfrihed og kvinders rettigheder behøver slet ikke at være i modsætning til hinanden. De hænger sammen og kan styrke hinanden. Det er et af temaerne i et nyudviklet digitalt kursus.

CKU står, sammen med det nordiske tværkirkelige netværk for trosfrihed (NORFORB), bag det netbaserede, interaktive kursus, som alle kan udføre. Kurset er rettet mod dem, som til dagligt arbejder med ligestilling, tros- og religionsfrihed og de øvrige menneskerettigheder, herunder ansatte i forskellige landes udenrigstjenester.

Kurset giver først en indføring i hvad tros- og religionsfrihed er og hvad ligestilling er. Her behandles blandt andet nogle almindelige misforståelser om tros- og religionsfrihed og ligestilling – for eksempel at de ofte strider imod hinanden, hvilket ikke er tilfældet.

Der gives også en indføring i, hvordan trosbaseret diskrimination konkret rammer kvinder anderledes end mænd. Mens mænd oftere fængsles, så udsættes mange kvinder for overgreb bag lukkede døre, eksempelvis seksualiseret vold og tvangsægteskab. I Pakistan bliver mange unge hindu og kristne piger for eksempel årligt bortført, tvangskonverteret og tvangsgift med muslimske mænd.

Det er også muligt at tage moduler, der går dybere ind i forskellige temaer om skæringspunktet mellem tros- og religionsfrihed og ligestilling. Et af de emner er religiøs familieret. Mange landes familielovgivning påvirker flere forskellige dele af kvinders liv.

Den slags love diskriminerer både kvinderne på grund af deres køn og deres tro eller overbevisning. Kurset forklarer specifikt, hvordan kvinders tros- og religionsfrihed indskrænkes, når det for eksempel kommer til muligheden for at opfostre deres børn i deres egen tro. I et land som Libanon, følger børn for eksempel altid farens tro. Kurset omhandler, hvorfor reform af familieret er vigtig og hvordan vi kan arbejde for dette. Kursets indhold er udviklet med input fra internationale eksperter. Flere moduler er planlagt i år og næste år.

Her finder du kurset

Lancering: Kurset lanceres på et webinar d. 17. januar klokken 14.00-15.00. Det foregår på Zoom.

Registrer dig og få Zoom-linket ved at sende en mail til Kristine Tveit fra Stefanusalliansen: kt@stefanus.no