Muslimer og kristne er fælles om at bekæmpe militant islamisme i Cameroun

Imamer og præster har dannet 10 fredskomitéer i det nordlige Cameroun, hvor Boko Haram hærger. 300 sårbare unge får hjælp til en indtægt, så de ikke er lette ofre for terrorbevægelsens bestikkelser.

Af Svend Løbner, freelancejournalist

Den ekstremistiske og militante islamisme spreder sig over hele Nordafrika. Boko Haram plyndrer, kidnapper og hærger landsbyer i bl.a. Nordcameroun. De rekrutterer fattige og utilpassede unge drenge ved at tilbyde penge for forskellige tjenester. Først i en mildere udgave. Senere med grov vold og drab til følge.

Men nu er muslimer og kristne i Nordcameroun gået sammen om at dæmme op for den militante islamisme. Imamerne vil ikke have Bo Harams ”evangelister” indenfor dørene i deres moskéer. Sammen med både katolikker og protestanter går de i stedet ud i landsbyerne for at forebygge, dæmpe og løse konflikter.

“I dag arbejde vi hånd i hånd. Før var der afstand og meget lidt samarbejde mellem kristne og muslimer. Der er nu mange former for samarbejde, bl.a. fællesspisning og fredsmarcher, som vi nu afvikler i fællesskab med vore muslimske venner,” fortæller Fadji Bouko Kaba, der er generalsekretær i fredskomitéen i provinsen Mayo Savas hovedstad Mora.

Fredskomitéer oprettet på eget initiativ

Komitéen blev oprettet efter en høring, hvor de muslimske, kristne og andre lokale ledere besluttede, at en fredskomité er vejen frem. Idéen fængede, og nu er der oprettet fredskomitéer i 10 landsbyer i Moraområdet.

Samtidig søsættes projekter, der giver 300 udsatte unge et indtægtsgrundlag, så de ikke lander i kløerne på Boko Harams terrorister. Unge muslimer og kristne er nu så motiverede for fred, forsoning og fællesskab, at de arrangerer store fredsdemonstrationer, der giver en opsang til regeringen om at fremme fred i hele landet. Og lokalsamfundene bakker op.

Der er virkelig brug for indsatsen for fred og afradikalisering, som støttes af Mission Afrika med penge fra Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU) i Danmark.

“Den kombinerede indsats bærer ekstraordinære resultater. Indsatsen overfor unge samler fredskomitéerne, og motiverer dem herfra til at tage ansvar for samtalen lokalt og forebygge konflikter. Det så jeg ved mit besøg i Cameroun i oktober,” siger Thomas Spanner som er Mission Afrika konsulent i CKU.

Stor uvidenhed om egen og andres religion

Thore Eklund fra Mission Afrika er netop kommet hjem fra et besøg i Nordcameroun og fortæller:

“Nu er der skabt gode relationer mellem lokale religiøse ledere. De tager sammen ud og monitorerer konflikter. De går ind, når konflikterne er under opsejling og dæmper dem, så de ikke får lov til at udvikle sig.”

En nylig rapport fra projektet afslører, at der generelt er stor uvidenhed om ens egen religion og en total mangel på forståelse for andres. Sammen med mobning af anderledes troende og dårlig kommunikation mellem religiøse ledere gødes jorden for radikalisering og voldelig ekstremisme.

Men den situation er nu ved at vende. Takket være 15 års udholdende græsrodsarbejde er der nu håb for det konfliktramte område.

”Vi har aldrig før spist sammen”

Op mod 400 lokale religiøse ledere fra de 10 landsbyer samles til fredskonferencer, hovedkomitéen i Mora støtter op om de 10 nye fredskomitéer, og 300 sårbare unge får hjælp og støtte til at starte små virksomheder.

Thore Eklund er optimistisk for fremtiden:

“En imam sagde til mig: ‘Før levede vi isoleret fra hinanden. Vi har aldrig besøgt hinanden, spist sammen, kørt i bil sammen, og ladet folk se os sammen i offentligheden. Det skal laves om. Derfor må vi gå foran som gode eksempler.'”

Projektet eksporteres nu til et andet konflikthærget land i Nordafrika. I Mali udvikles det endda til at omhandle alle aspekter af religionsfrihed og inddrager også de traditionelle troende, som derved får anerkendelse og legitimitet.

Du kan læse mere om Mission Afrika her.

Mission Afrika er medlem af Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU).