GLOBUS søger bevillingskonsulenter til vurdering af ansøgninger og medlemmer til bevillingsudvalg

GLOBUS er en ny pulje, der har til formål at engagere danskere under uddannelse i verdensmål og bæredygtig udvikling. Læs mere her.

Puljens formål er at skabe et globalt engagement hos danskere under uddannelse og kendskab til det danske udviklingssamarbejde og Verdensmålene gennem udsendelse af elever samt cirkulære projekter. Det sker ved at støtte partnerskaber på tværs af nord og syd, som kan omhandle fagligt samarbejde og uddannelsesudveksling og kan involvere cirkulære projekter med renovering og forsendelse af brugt kvalitetsudstyr. Det kan søges af danske uddannelsesinstitutioner af alle slags og andre typer aktører i Danmark i samarbejde med partnere i udviklingslande, der arbejder for bæredygtig udvikling.

Bevillingsudvalg

GLOBUS søger medlemmer til et bevillingsudvalg, der skal behandle ansøgninger og træffe beslutning om, hvilke ansøgninger der kan bevilges på baggrund af de opstillede vurderingskriterier.

Opgaven består i at forberede og deltage i bevillingsudvalgsmøder ifm. med to årlige ansøgningsrunder. Der vil derudover blive afholdt et årligt evalueringsmøde.

Da bevillingsudvalget skal dække ovenstående to spor, søger vi medlemmer, der har kvalifikationer indenfor et men gerne flere af følgende områder:

  • Globale spørgsmål, udviklingssamarbejde og Verdensmålene
  • Kendskab til det danske uddannelsessystem, især deres muligheder for og krav til praktik, udveksling, studieophold udenfor Danmark.
  • Viden om cirkulær økonomi og genbrug
  • Viden/erfaring med at styrke det folkelige engagement i udviklingssamarbejdet i Danmark

Honorar: Arbejdet honoreres med en fast takst per møde.

Bevillingskonsulent

GLOBUS søger en række bevillingskonsulenter til at vurdere de ansøgninger, der indsendes til GLOBUS puljen i forbindelse med de to årlige ansøgningsrunder.

Vi har brug for bevillingskonsulenter, der dækker samme tematiske kvalifikationer som til bevillingsudvalget. Derudover skal bevillingskonsulenten kunne levere en klar, systematisk skriftlig vurdering og kunne graduere vurderingen alt efter størrelsen af projektet. Har man erfaring fra andre puljer eller støtteordninger anses dette som en fordel.

Omfanget af opgaven afhænger af antallet af indkomne ansøgninger. Det kan derudover blive relevant med enkelte udviklingsopgaver.

Honorar: Arbejdet honoreres med en fast takst pr. ansøgning

Ansættelsesprocedure:

  • En ansøgning på maks. 1 side indsendes sammen med CV på mail til lnn@cku.dk inden ansøgningsfristen mandag d. 13. juni 2022.
  • Angiv i ansøgningen om du søger som bevillingskonsulent eller til bevillingsudvalget.
  • Samtaler forventes afholdt i uge 25.
  • Ansættelsen er med start d. 1. august 2022 og er som udgangspunkt for en etårig periode med mulighed for forlængelse.

Information: Yderligere spørgsmål vedr. opgaven kan rettes til sekretariatschef Katja Gunnertoft Bojsen kab@cku.dk (tlf. 81 72 40 06) eller puljeforvalter Lisa Nørrelykke Nissen lnn@cku.dk (tlf. 81 72 40 10).