CKU SØGER BEVILLINGSUDVALGSMEDLEM MED SÆRLIG ERFARING INDEN FOR TROS- OG RELIGIONSFRIHED

Kunne du tænke dig at bruge dine udviklingsfaglige kompetencer til at træffe beslutning om civilsamfundsprojekter særligt inden for temaet Tros- og religionsfrihed? CKU søger et bevillingsudvalgsmedlem, der vil bruge ca. 15-20 timer pr. ansøgningsrunde to gange årligt på stillingtagen til projektansøgninger under ToRF-vinduet, finansieret af Udenrigsministeriet. Der gives desuden mødehonorarer ifm. de to årlige bevillingsudvalgsmøder og et årligt fagligt møde.

CKU søger et bevillingsudvalgsmedlem, der har en grundlæggende forståelse for og erfaring med civilsamfundsprojekter og kendskab til DANIDA’s udviklingspolitik, herunder med et særligt kendskab til kirkeligt udviklingssamarbejde, religions rolle i udviklingssamarbejdet samt Tros- og religionsfrihed. Det er en fordel, hvis du også har erfaring med relevante temaer som fx lokalsamfundsudvikling / køn og ligestilling / børnebeskyttelse / uddannelse / klima / fred og forsoning.

I udvælgelsen af medlemmer til bevillingsudvalg vil der blive lagt vægt på:

• Dokumenteret erfaring med formulering, vurdering og gennemførsel af udviklingsindsatser.  
• Bredt kendskab til civilsamfundsorganisationer, herunder kirkelige organisationer, andre religiøse aktører og deres indsatser og arbejdsformer ude og hjemme. 
• Kendskab til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. 
• Indsigt i tros- og religionsfrihed som formuleret i FN´s menneskerettighedserklæringer og Danmarks strategi for fremme af tros- og religionsfrihed samt erfaring med rettighedsbaseret fremme af tros- og religionsfrihed, herunder sammenhænge med fred- og forsoningsarbejde er en fordel.

Yderligere oplysninger om arbejdet som medlem af bevillingsudvalget fås ved henvendelse til: Sekretær for bevillingsudvalget Birgitte Stieper Buskov (bbu@cku.dk) eller puljekoordinator Daniel Nygaard Madsen (dnm@cku.dk / 81724018)

Kort ansøgning vedlagt CV sendes til bbu@cku.dk. Ansøgningsfrist er mandag den 27. februar 2023.

CKU – Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde er et dansk ressourcecenter for udviklingssamarbejde gennem kirkelige netværk. Vi repræsenterer 38 medlemsorganisationer med 120 partnere i 40 lande. Vi har fokus på religiøse aktørers rolle i udviklingssamarbejdet, folkelig forankring, lokalisering, og tros- og religionsfrihed. CKU administrerer desuden puljer finansieret af Udenrigsministeriet, herunder en miniprogrampulje ’CKU-puljen’, et vindue for tros- og religionsfrihed (åbent for alle danske civilsamfundsorganisationer) og engagementspuljen ’GLOBUS’.