FINANSLOVEN 2023 ER ENDNU IKKE VEDTAGET

Finansloven for 2023 er endnu ikke vedtaget, og derfor har Udenrigsministeriet meddelt, at der ikke kan bevilliges nogle midler.

Det betyder, at vi ikke kan bevilge pilotprojekter og aktiviteter under 200.000 kr. før i marts måned, når Finansloven forventes vedtaget. Ansøgningsrunden i april forventes ikke at blive berørt af bevillingsstoppet, og igangværende bevillinger kører også videre uden påvirkning. CKU fortsætter med at rådgive og sagsbehandle ansøgninger under 200.000 kr., så disse kan bevilges så snart Finansloven foreligger. Der kan desværre heller ikke igangsættes aktiviteter under disse bevillinger før den officielle bevillingsskrivelse er modtaget.