FINANSLOVEN 2023 ER ENDNU IKKE VEDTAGET

Finansloven for 2023 er endnu ikke vedtaget, og derfor har Udenrigsministeriet meddelt, at der ikke kan bevilliges nogle midler.

OPDATERING PER 27. MARTS

Der er kommet forslag til finanslov for 2023. I forslaget flugter CKU’s bevilling med de tidligere år. Endelig finanslov forventes på plads omkring den 1. maj til 1. juni. Det betyder fortsat, at vi ikke må udsende nogle bevillingsbreve på GLOBUS eller de mindre bevillinger under 200.000 kr. I forhold til CKU-puljen som har ansøgningsfrist den 14. april, kommer det ikke til at betyde noget, da bevillingsbrevene først er klar i juni måned, og igangværende bevillinger kører også videre uden påvirkning.

CKU fortsætter med at rådgive og sagsbehandle ansøgninger under 200.000 kr., så disse kan bevilges så snart Finansloven foreligger. Der kan desværre heller ikke igangsættes aktiviteter under disse bevillinger før den officielle bevillingsskrivelse er modtaget.