To nye ansigter i CKU’s bevillingsudvalg

CKU har fået to nye dygtige profiler med ombord i bevillingsudvalget. Sammen med de øvrige bevillingsudvalgsmedlemmer er de klar til at gennemgå ansøgningerne ved næste bevillingsrunde med ansøgningsfrist 14. april.

CKU’s bevillingsudvalg har fået to nye medlemmer.

Jonas Adelin Jørgensen er trådt ind i CKU’s bevillingsudvalg som eksternt medlem og med et særligt fokus på tros- og religionsfrihed (ToRF). Han har bl.a. været medstifter af trosfrihedsforum for danske interessenter (2014), det tværpolitiske netværk for folketingspolitikere (2015), det nordiske samarbejde om tros- og religionsfrihed i NORFORB (2016) og senest Tænketanken for Forfulgte Kristne (2019). Han har udviklingserfaring bl.a. fra tidligere feltophold i Asien og har desuden været med til at evaluere en række projekter i Asien og Nordafrika i forbindelse med et review af Svenska Missionsrådets tros- og religionsfrihedsarbejde (2016). Jonas Adelin Jørgensen arbejder til dagligt i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.

Susanne Kjær indgår også som eksternt medlem i bevillingsudvalget. Hun har 20 års erfaring med arbejde inden for fremme af rettigheder, værdighed og handlemuligheder og reduktion af fattigdom og ulighed for de mest udsatte og har i mange år arbejdet inden for handicapbevægelsen. Susanne Kjær har stærke udviklingsfaglige kompetencer, særligt inden for kapacitetsopbygning, indtægtsskabende aktiviteter, adgang til finansielle ydelser, uddannelse, inklusion samt opbygning af frugtbare partnerskaber med inddragelse af såvel lokalsamfund som myndighedsrepræsentanter.

Bevillingsudvalget for CKU-puljen og ToRF-vinduet består nu af:

Helena Brønserud Christensen (formand, ekstern)
Susanne Kjær (ekstern)
Marie Juul Pedersen (ToRF, ekstern)
Jonas Adelin Jørgensen (ToRF, ekstern)
Morten Kofoed (udpeget af bestyrelsen)
Anders Bjørnkjær-Nielsen (udpeget af bestyrelsen)

Bevillingskonsulenter for CKU-puljen og ToRF-vindue er:

Elsebeth Gravgaard
Karen Swartz Sørensen
Hans Christian Korsholm