CKU’s partnerskaber strålede i 2022

87 procent af de projekter, der blev afsluttet under CKU-puljen i 2022 bygger på partnerskaber, som har eksisteret i mere end fem år, viser CKU’s årsrapport for 2022.

Og det er flotte tal, mener Katja Gunnertoft Bojsen, sekretariatschef i CKU:

”For CKU er det en del af vores kirkelige dna og fundament, at diakoni er noget vi udfører sammen. Derfor tror vi også på, at gode partnerskaber er helt afgørende for, at udviklingssamarbejdet bliver både frugtbart og bæredygtigt. Vi er stolte over, at en så stor del af sidste års afsluttede projekter beror på langvarige og dybe samarbejder,” siger hun.

Katja Gunnertoft Bojsen understreger samtidig, at vi som kirker og kirkelige organisationer, kan blive endnu bedre til at forløse det potentiale, som vores kirkelige netværk ude i verden rummer.

Årsrapporten viser, at 27 procent af de afsluttede projekter i 2022 rapporterer at have påvirket normer og praksis blandt religiøse aktører og/eller involveret religiøse aktører som forandringsagenter.

”Men jeg hæfter mig samtidig ved, at 72 procent af de bevilgede projekter i 2022 inddrager religiøse aktører i fortalerarbejde med henblik på at fremme rettigheder. Så jeg tror, der er en udvikling på vej, hvor vi som kirker og kirkelige organisationer er endnu mere opmærksomme på at forstå og udvikle det mandat vi naturligt har i kraft af tros- og værdifællesskabet til gavn for verdens mest marginaliserede.”

Hvert år opgøres CKU’s resultater i en årsrapport, som indsendes til Udenrigsministeriet. Hele rapporten kan læses her.

CKU arbejder kontinuerligt for at styrke partnerskaber gennem rådgivning og indgår også ofte i facilitering af partnerskaberkonferencer i Syd. I 2022 er der bevilget fire partnerskabsaktiviteter. Andelen af projekter i 2022, der har en formel partnerskabsaftale til grund for det kirkelige udviklingssamarbejde, er på 83 procent. Antallet af partnerskaber med afsluttede projektbevillinger i 2022, der rapporterer om planer om fortsat udviklingssamarbejde er 14 ud af 15.