Nye retningslinier og ny ansøgningsportal for Vinduet for tros- og religionsfrihed

2024 byder på en række ændringer for interesserede i Vinduet for Tros- og Religionsfrihed (ToRF-vinduet). Fremover skal alle ansøgninger til ToRF-vinduet indsendes via en ansøgningsportal.
Samtidig lanceres nye retningslinier for vinduet.

ToRF-vinduets retningslinjer er blevet opdateret og gennemskrevet. De væsentligste ændringer i retningslinjerne er, at støttemulighederne er blevet udfoldet og hver modalitet har fået tilknyttet vurderingskriterier.

Som noget nyt kan der i ’modalitet TE: Kapacitetsudvikling og læring’ nu ansøges om op til 150.000 til at skabe kapacitetsudvikling hos sydpartner og sammen styrke læringen fra et udviklingsprojekt. Øvrige modaliteter er de samme med ganske få justeringer i beløbsgrænser.

Desuden er kravene til ansøgerorganisationerne gjort tydeligere og bevillingsprocedurerne gjort mere transparente.

Endelig har CKU indført et bevillingsloft på 3 million kr. pr. ansøger organisation i 2024. Herudover er det muligt at indsende maks. 2 ansøgninger til hver bevillingsrunde og to ansøgninger til aktiviteter på et år. De samlede midler til indsatser for tros- og religionsfrihed er fordoblet i 2024, idet Vinduet er gået fra 5 mio. kr. i 2023 til 10 mio. kr. i år.

De nye retningslinier kan ses her: Retningslinier for ToRF-vinduet.
Retningslinierne findes også på engelsk her: Guidelines for the FoRB Window.

Ansøgningsfrist for ToRF-vinduet er to gange årligt, medio april og medio oktober. Næste ansøgningsfrist er 15. april kl. 12.

Den 6. februar afholdes et virtuelt informationsmøde for alle, der er interesserede i at søge ToRF-vinduet. Det finder sted på Zoom i tidsrummet 13-14.30. Tilmelding via dette link: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0tfumgqj8iHNSYOEil_vk18E7KDI8ux1wH

Mødet vil være på engelsk, så det også er muligt at invitere sydpartnere med.

For at hjælpe ansøgere i gang med det nye system, har CKU lavet en kort introduktionsvideo. Videoen kan ses her.