Family Based Care for vulnerable families in Rukwa Province

  • Projektnummer DMCDD-18-B-05
  • Bevillingshaver Fremtid og Håb
  • Partner Future and Hope, Zumbawanga
  • Land Tanzania

Projektresumé kopieres ind fra ansøgning (maks. 10 linjer) Ansøgningen er i uge 31 -2018 færdiggjort i fællesskab på lokationen i Syd: Sumbawanga (SBA). Arbejdet med udsatte gadebørn i SBA har været den altovervejende baggrund for etableringen af Fremtid og Håbs arbejde tilbage i 2001 og gennem alle årene har den daglige leder af dette arbejde været Joseph Kassaila. Dette nye pilotprojekt er en naturlig forlængelse af det arbejde, der allerede udføres i FH-regi. Hvor der nu arbejdes med de børn, der mødes på gaden, er det her målet at møde de udsatte familier og deres børn ude i deres nærmiljø i de omkringliggende forstæder og landsbyer – og i form af forebyggende arbejde. Kernen i dette projekt er at etablere et samarbejde mellem de lokale myndigheder, skoler og NGO-organisationer, og som allerede er etableret i området. Gennem et nyoprettet fælles råd: Rukwa Region Vulnerable Children Network (RRVCN) er der allerede skabt basis for dette samarbejde. FH DK har netop i uge 31-2018 deltaget i endnu en samling i dette netværk i SBA med 25 deltagere.

Info

Periode 31/12/2018 – 30/12/2020

Bevilling 449.687,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori Pilotprojekt

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 3. Sundhed og trivsel
  • 4. Kvalitetsuddannelse