Dinajpur Sustainable Community Based Rehabilitation Project

  • Projektnummer CKU-21-B-01
  • Bevillingshaver Spedalskhedsmissionen
  • Partner The Leprosy Mission Bangladesh
  • Land Bangladesh

Det ansøgte projekt er en afsluttende fase på Spedalskhedsmissionens langvarige engagement i Dinajpur distrikt, Nordbangladesh. Fokus er på konsolidering og bæredygtighed af de etablerede selvhjælpsgrupper og deres sammenslutninger på underdistrikt- og distrikt-niveau. I stil med den konsoliderende fase i Nilphamari distrikt som blev bevilget i maj-runden 2020, stiler projektet her mod at gøre Dinajpur-sammenslutningernes ledere i stand til på egen hånd at fortsætte støtten til græsrodsgrupperne, finansieret af bidrag fra de nedre niveauer, en betragtelig organisationsudvikling. På underdistriktsniveauet har sammenslutningerne fokus på de relevante ydelser, som mennesker med spedalskhed og/eller handicap iflg. loven har adgang til, men som de ofte ikke kender til. På distriktsniveauet arbejder sammenslutningen politisk og demonstrerer i tilfælde af overgreb mod handicappede. Det har ledt til en håndhævelse af loven, og retsforfølgelse af lovovertrædere – store sejre for retssikkerheden for denne gruppe mennesker. Sammenslutningslederne vil efterfølgende hjælpe med lignende kapacitetsudvikling i Spedalskhedsmissionens projekter i andre dele af Bangladesh.

Info

Periode 31/12/2020 – 30/03/2023

Bevilling 499.124,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 4. Kvalitetsuddannelse
  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • 10. Mindre ulighed