Organizational Development of International Aid Services Kenya (IAS K) consolidation

  • Projektnummer CKU-21-E-06
  • Bevillingshaver International Aid Services
  • Partner IAS Kenya
  • Land Kenya

Formålet med projektet er yderligere at forbedre IAS K.s organisatoriske kapacitet. I 2017 blev IAS Kenya registreret som en national NGO, og der er derfor behov for, at organisationen styrker sin position og udvikler sine egne politikker og strategier. Derudover søgte IAS K finansiering fra DMCDD nu CKU til at udvikle sin organisatoriske udvikling, som blev finansieret i en periode på 2 år. Efter gennemførelsen og efter at have gennemført vurderinger og en evaluering blev der bemærket områder med yderligere forbedring, som forslaget ville tage fat på. Dette betyder løbende support og kapacitetsopbygning af personale og styrelsesråd samt udvikling og operationalisering af et overvågnings- og evalueringssystem. Projektet vil adressere ressourcemobilisering, der vil løfte organisationen mod dens bæredygtighed inden 2025. Endelig vil projektet understøtte underordnede politikker, som yderligere styrker tidligere politikker, der blev udviklet i projektets fase 1.

Info

Periode 31/07/2021 – 30/07/2022

Bevilling 75.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori E - Kapacitetsudvikling og netværk

Verdensmål

  • 17. Partnerskab for fred