I Exist

  • Projektnummer CKU-22-B-03
  • Bevillingshaver Viva Danmark
  • Partner Red Viva Honduras
  • Land Honduras

Projektets overordnede formål er, at sikre retlig identitet hos børn placeret i institutions-baseret pleje i Honduras. Konkret vil projektet gennem strategisk sagsbehandling, fortalervirksomhed og kortlægning af udfordringer og videnshuller bidrage til øget adgang til retlig identitet for institutionaliserede børn. Gennem tæt samarbejde med relevante myndigheder vil projektet håndtere 50 strategiske sager med uregistrerede børn, hvoraf 25 vil opnå retlig identitet indenfor projektperioden. Strategisk sagsbehandling kombineret med en national undersøgelse af problemet vil danne grundlag for evidensbaseret fortalervirksomhed med formålet om at forbedre samarbejde og koordinering på tværs af relevante myndigheder og børnehjem.

Info

Periode 28/02/2022 – 30/05/2023

Bevilling 200.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner