Inclusive Education and Conducive Environment for Marginalized Children in Singida (Phase out Phase)

  • Projektnummer CKU-22-B-15
  • Bevillingshaver International Aid Services
  • Partner Singida Town Centre Church (STCC)
  • Land Tanzania

Projektet er et kort udfasningsprojekt på 1 år efter 3 projektperioder med støtte til inkluderende uddannelse og marginaliserede børn i Singida, Tanzania. Formålet med udfasningen er dels at styrke monitorering, dokumentation og information om kirkens arbejde med inkluderende uddannelse i Singida. Dels at styrke relationerne mellem projektets netværk for fortalervirksomhed og nationale netværk for inkluderende uddannelse. Udfasningen medvirker til større bæredygtighed og kendskab til projektet samt påvirkning af relevante beslutningstagere på nationalt niveau. Aktiviteterne består blandt andet i udvikling af informationsmateriale, lån til fattige familier med marginaliserede børn, støtte til skoler og lærere, udvikling af en strategi for fortalervirksomhed og deltagelse i nationale og internationale netværk.

Info

Periode 31/07/2022 – 30/07/2023

Bevilling 200.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 4. Kvalitetsuddannelse