Projektstøtte

Projektstøtte

Denne side er for dig, der skal søge støtte til udviklingsindsatser. Her kan du læse om, hvem der kan søge, hvilke projekter der kan søges støtte til, og hvordan du søger. Det er også her, du finder ansøgningsskemaer og vejledninger. 

Støttemuligheder

CKU forvalter en række forskellige puljer, der kan søges til støtte af udviklingsindsatser. Den største af dem er:

  • CKU-puljen: Kan søges af medlemmer og deres samarbejdspartnere i Syd. Gennem CKU-puljen er der mulighed for at søge støtte til mindre udviklingsindsatser på op til 1.000.000 kroner.
  • CKU-puljens ToRF-vindue: Kan også søges af danske civilsamfundsorganisationer, der ikke er medlemmer af Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU) – det gælder både trosbaserede og ikke-trosbaserede organisationer. Der er mulighed for at søge op til 3.000.000 kr. til projekter, der fremmer tros- og religionsfrihed.

Ud over CKU-puljen forvalter vi også:

  • Skolepenge: CKU forvalter udgifter til skolepenge for børn af danske medarbejdere, udsendt til humanitært og udviklingsmæssigt arbejde i udlandet. 
  • Genbrug til Syd: En pulje til renovering og forsendelse af brugt udstyr til samarbejdspartnere i syd. Kan søges af foreninger i Danmark, der samarbejder med en lokal partnerorganisation, som er folkeligt forankret i modtagerlandet.

I menuen til højre kan du læse mere om støttemulighederne og betingelserne for at opnå støtte. Du kan også finde en samlet oversigt over ansøgningsskemaer og vejledninger.

CKU tilbyder alle medlemsorganisationer, brugere af ToRF-vinduet, samt brugere af Genbrug Til Syd-ordningen faglig sparring og vejledning i forbindelse med ansøgning, implementering og opsamling af erfaringer.  Læs mere under afsnittet Faglig rådgivning.

CKU har i samarbejde med Fabo udviklet to online-kurser om anti-korruption og Prevention of Sexual Harassment and Exploitation(PSHEA). Gennemførelsen af læringsmodulerne er obligatorisk for nye bevillingsmodtagere og kan tilgås på vores Fabo Learning Hub her.

Se hvordan man anvender Fabo og lær mere om anti-korruption og PSHEA her.

Kontakt CKU’s sekretariat for yderligere rådgivning