Nyt projekt vil løfte egyptere bæredygtigt ud af fattigdom

I Egypten går klimavenlig bæredygtighed og social retfærdighed hånd i hånd. Med håb, fordi Gud selv er til stede i alt det skabte. Med den helhedsteologi vil Biskop Thomas’ løfte mennesker ud af fattigdom og give dem et værdigt liv.

Af Svend Løbner, freelancejournalist

Et nyt pilotprojekt skal lære fattige at leve mere bæredygtigt – både fordi det kan betale sig, og fordi det bidrager til forbedring af klima og miljø. Projektet løber af stablen i det fattige Corsea stift mellem Kairo og Alexandria i det øvrige Egypten. Primus motor er stiftets Biskop Thomas, og forbilledet er retrætecentret Anafora, der har fået ørkenen til at blomstre med liv, kreativitet, fællesskab og en helhedstænkning, hvor økologisk spiritualitet endda går op i en højere enhed med noget så fysisk som arkitektur.

Nøglepersoner oplæres og giver det videre

Helt konkret skal præster, munke, nonner, skolelærere og andre lokale nøglepersoner oplæres i bæredygtigt liv og landbrug, så de kan give den viden videre i deres netværk. Samtidig investeres i spare-lånegrupper, hvor fattige kan låne penge til investering i udstyr, såsæd og lignende, så de kan forsørge sig selv.
Klimaindsats og social retfærdighed må gå hånd i hånd, som Biskop Thomas udtrykker det.
Projektet udføres af Biskop Thomas’ retrætecenter Anafora i samarbejde med missionsorganisationen Areopagos og har netop modtaget støtte på 200.000 kroner fra Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde.

Bæredygtighed ned i mindste detalje

Nøglepersonerne skal oplæres gennem ”learning by doing”, fortæller Arepagos’ landechef Dorthe Davidsen Langås: “Biskop Thomas opfordrer altid til at gøre visioner til virkelighed ved bare at gå i gang. For så vil folk automatisk følge efter. Derfor vil han invitere nøglepersoner til kurser på Anafora, så de selv kan se, hvordan man kan leve bæredygtigt og samtidig spare penge ved at genbruge materialer og skåne miljøet ved at affaldssortere.”

Dorthe Davidsen Langås besøgte selv Anafora i 2008 og allerede dengang tænkte Biskop Thomas og centrets medarbejdere i bæredygtighed ned til mindste detalje.

“De dyrker deres egen mad, opdrætter fisk, planter frugttræer, sorterer skrald i store krukker og bygger organisk i bæredygtige materialer,” fortæller hun.

At knæle ned, lytte, lære og løfte

Biskop Thomas har kontakt til de fattige om stiftet og ved, hvordan de tænker. Anafora betyder ”at løfte” og det er hans filosofi: At knæle ned, lytte og lære, og løfte dem op.

“Når du er fattig og sulten vil du altid tænke på at skaffe mad fra dag til dag. Men hvis du tænker bæredygtigt, kan du fx spare penge ved genbrug og dermed få overskud til mad. I stedet for at smide dåser, glas og spande ud, kan de bruges til opbevaring, vaser og ja – selv vandflasker kan bruges som mursten, som de gør på Anafora,” siger Dorthe Davidsen Langås.

På den måde kommer klimaindsats og social retfærdighed til at hånd i hånd. En bæredygtig livsstil bliver med Biskop Thomas’ ord et bidrag fra ”det lille os” – den enkelte person og familie – til ”det store os” – samfundet og Jorden som helhed.

Vi hjælper hinanden til et ”rigere” liv

Der er ikke langt fra vision til virkelighed for den energiske biskop. Hvis alt går vel, håber han at kunne bygge endnu en bæredygtig minilandsby i ørkenen, hvor fattige kan flytte ud med deres kvæg, gøde jorden, plante træer, plukke de nærende bladefrugt, leve sundt og inspirere andre til det samme. Han vil plante moringa-træer, der gror hurtigt og hvis blade er rige på protein og vitaminer og indeholder alle vigtige aminosyrer.
Biskop Thomas og hans medarbejder har allerede fundet vand i ørkenen og planlægger som det første at bore brønde, så der kan plantes, vandes og leves et bæredygtigt liv.

Dorthe Davidsen Langås forklarer kort om den teologi, som inspirerer Biskop Thomas: “Gud er til stede i skaberværket. Han opretholder det hele tiden. Det giver håb midt i klimakrisen. Jorden lider, skaberværket lider, og vi må gøre noget. Men samtidig er der håb, fordi der ligger en indbygget kraft i skaberværket. Vi arbejder sammen for et bæredygtigt klima. Vi arbejder sammen, fordi ”we all belong together”. Sammen kan vi hjælpe hinanden til et ”rigere” liv på den ene og anden måde.

Interesserede kan høre mere om Anafora og Biskop Thomas, når han deltager ved CKU’s seminar 14. juni. Biskoppen gæster desuden konferencen ‘Tørst efter Helhed’ 8.-10. oktober, 2021 og Himmelske Dage i Roskilde 2022.

Biskop Thomas’ helhedsteologi præsenteres i bogen ”I Kærlighedens Cirkel” (Forlaget Boedal), hvor fotoet (øverst) stammer fra.