Covid-19 bruges som påskud til at undertrykke mennesker, der tror og tænker anderledes

Religiøse minoriteter diskrimineres og forfølges under påskud af, at de spreder coronavirus. Det viser en netop udgivet rapport fra Den amerikanske kommission for international religionsfrihed. Danmark bør fortsat prioritere arbejdet for tros- og religionsfrihed.

Af Svend Løbner, freelancejournalist

En pandemi i pandemien. Det kan man godt kalde den stigende forfølgelse af religiøse minoriteter i ly af Covid-19.

En dugfrisk rapport fra United States Commision on International Religious Freedom (USCIRF) viser:

”I nogle lande blev i forvejen marginaliserede religiøse mindretal ramt af offentlig og social stigmatisering, chikane og diskrimination på grund af påstande om at have forårsaget eller spredt virussen”.

Danmark bør fastholde fokus på tros- og religionsfrihed

At det kan komme så vidt, viser hvor udfordret visse lande og befolkningsgrupper er, når det drejer sig om helt grundlæggende menneskerettigheder som tros- og religionsfrihed. Derfor bør Danmark fortsat have fokus på denne del af det udenrigs- og udviklingspolitiske arbejde, mener politisk rådgiver Filip Buff Pedersen i Center fra Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU):

– Rapporten kalder på handling – både fra det internationale samfund og fra Danmark. I CKU er vi glade for at udviklingsminister Flemming Møller Mortensen har annonceret at demokrati og menneskerettigheder skal prioriteres. Omfanget af krænkelserne og antallet af mennesker det rammer taler for, at Danmark giver en helt særlig prioritet til tros- og religionsfrihed, udtaler Filip Buff Pedersen.

Coronarestriktioner bør lempes, når smittefaren er drevet over

Han indrømmer, at begrænsninger i for eksempel forsamlingsfrihed kan være legitime under hensyn til den offentlige sundhed og orden, men:

– Begrænsningerne skal være proportionale, vedtaget ved lov og rulles tilbage, når grundlaget forsvinder. Samtidig bør myndigheder forpligtes på at oplyse deres borgere om menneskerettighederne og pålægge dem at vise respekt over for anderledes troende og i hvert fald ikke beskylde dem for samfundets dårligdomme, siger Filip Buff Pedersen.

USCIRF er uafhængig kommission, der rådgiver det amerikanske udenrigsministerium om tros og religionsfrihed. Rapporten opererer med kategorien Countries of particular concern, dvs. lande, der vækker særlig bekymring. I denne kategori anbefaler USCIRF fortsat at holde særligt øje med Myanmar, Kina, Eritrea, Iran, Nigeria, Nord Korea, Pakistan, Saudi Arabien, Tadsjikistan og Turkmenistan. I år er yderligere fire lande føjet til listen: Indien, Rusland, Syrien, og Vietnam.

Sporadisk fængsling, tortur og kidnapninger truer et liv i frihed

I kategorien Special Watch List Countries anbefaler rapporten at man holder særligt øje med Cuba og Nicaragua sammen med Afghanistan, Algeriet, Aserbajdsjan, Egypten, Indonesien, Irak, Kasakhstan, Malaysia, Tyrkiet og Usbekistan. Listen består af lande, hvor regeringen deltager i eller accepterer alvorlige krænkelser af tros- og religionsfriheden.

Det kan lyde abstrakt, men helt konkret viser rapporten, at disse lande udfører tortur og anden ydmygende behandling eller straf. Mennesker tilbageholdes uden anklager. Folk kidnappes og forsvinder. Den manglende sikkerhed gør, at folk ikke kan leve frit.

Ud over statslig undertrykkelse nævnes også en række ikke-statslige aktører, der udgør en særlig trussel og står for massive krænkelser af tros- og religionsfriheden. Det gælder islamistiske grupper som Al-Shabaab, Boko Haram, the Houthis, Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), Islamic State in the Greater Sahara (ISGS), Jamaat Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) og Taliban.

Læs hele rapporten fra United States Commision on International Religious Freedom (USCIRF) her.

Klimaforandringer: Unge skal opleve, at der også er håb forude

CKU søger økonomichef

Studentermedhjælp til kommunikation

CKU åbner for ansøgninger til Ukraine-bevillinger

Opdaterede retningslinjer for Refusion af Skolepenge

CKU får 3 mio. kr. til indsatser i Ukraine 

CKU søger bevillingsudvalgsmedlemmer

Nye retningslinier og ny ansøgningsportal for Vinduet for tros- og religionsfrihed

CKU lancerer nye retningslinier og ny ansøgningsportal