UDVID HÅBET – ny femårig strategi for CKU vedtaget 

En ny strategi blev torsdag vedtaget på CKU’s generalforsamling. Strategien udstikker retningen for CKU de kommende fem år. Af strategien fremgår det, at CKU de næste fem år vil udvide sine indsatser inden for tre såkaldte ‘strategiske rodskud’, nemlig ‘værn om skaberværket, trosbaseret fredsarbejde og børn og unge.  

“… det kirkelige udviklingssamarbejde (diakonien) er CKU’s ”modertræ”, som rodskud kan vokse ud fra. Arbejdet med tros- og religionsfrihed er et eksempel på, at et rodskud er vokset og er blevet en integreret del af CKU’s arbejde, så det nu betragtes som en central opgave i CKU. Modertræet, det kirkelige udviklingssamarbejde, indeholder fortsat rum til områder som ligestillling og sundhed mv,” lyder det bl.a. i strategien.  

Strategien er blevet til som resultat af en indsats, der har strakt sig fra sommeren 2022 til foråret 2023. Arbejdet med strategien er i høj grad gået ud på at mødes og tale sammen på kryds og tværs: medlemmer, sekretariat, bestyrelse og relevante samarbejdspartnere har været inddraget. Det kan være en svær, men også nødvendig øvelse, når der er meget, vi gerne vil.  

“Fem år er jo lang tid i en verden som vores, hvor vi er præget af pludseligt opståede lokale og globale kriser. Derfor har vi brug for en strategi, der er bred nok til at kunne rumme eventuelle opståede udfordringer. Samtidig har det været vigtigt for os, at den er tydelig og markant og faktisk peger på en retning i stedet for at ville det hele. Den balance, synes jeg vi er lykkes med at ramme,” siger Katja Gunnertoft Bojsen.  

De fem overordnede sigtelinjer i strategien lyder, at CKU skal:   

  1. Understøtte medlemsorganisationernes forankring, kapacitet og udviklingsinitiativer mere målrettet 
  1. Demonstrere en mere effektiv, transparent og enkel puljeforvaltning 
  1. Virkeliggør mere af potentialet i det kirkelige udviklingssamarbejde 
  1. Indgå i flere strategiske alliancer 
  1. Deltage med en stærkere stemme i den offentlige samtale om kirkeligt udviklingssamarbejde og tros- og religionsfrihed 

Til sammen udgør de forreste bogstaver i sigtelinjerne akronymet UDVID.

Strategien kan læses i sin fulde form her.


CKU får 3 mio. kr. til indsatser i Ukraine 

Paneldebat: Hvordan måler vi frihed?

CKU: Tros- og religionsfrihed en nøgle i fredsarbejde

Finanslovforslaget for 2024 giver 5 mio. kr. ekstra til indsatsen for tros- og religionsfrihed og forfulgte kristne og andre minoriteter 

Hvorfor ligestilling og tros- og religionsfrihed hænger uløseligt sammen

Michael Aastrup Jensen om midler til tros- og religionsfrihed: Vi ved godt, at det koster noget at sætte handling bag

Udenrigspolitisk Nævn besøger CKU’s og CCI’s projekt i Indonesien

Er der behov for regionale fortolkninger af tros- og religionsfrihed?

Fremtiden for tros- og religionsfrihed i dansk udviklingssamarbejde