Færre kvinder udsættes for omskæring

Kvindelig omskæring er et brud på piger og kvinders menneskerettigheder, fastslår Verdenssundhedsorganisationen WHO, som estimerer, at 200 mio. kvinder og piger blevet omskåret på verdensplan (Female genital mutilation (who.int). De seneste mange år er antallet af omskæringer blandt piger og kvinder dog faldet markant. En af de organisationer, som har arbejdet målrettet for at få antallet af kvindelige omskæringer til at falde er Fayawodo (Faraja Young Women Development Organisation). De har undersøgt, hvilke indsatser, der kan medvirke til fortsat fald i antallet af kvindelige omskæringer.  

Fayawodo har specifikt fokuseret på bekæmpelse af omskæringer blandt Masai-piger. Projektet er aktivt i 18 landsbyer i Manyara- regionen nær Arusha i Tanzania, hvor forekomsten af omskæringer af kvinder er særligt høj. I denne region er forekomsten af piger, der udsættes for omskæring 58 procent, mens det er 10 procent på landsplan i Tanzania. En evaluering af projektet viser, at 99,5 procent af respondenter berørt af projektet bekræfter, at hyppigheden af omskæringer er faldet i deres område efter projektperioden. 

Grundlaget for omskæringer 
Evalueringen af projektet viser, at der er en sammenhæng mellem fattigdom, uddannelsesniveau og udbredelsen af omskæringer af kvinder. Ifølge evalueringsrapporten levede respondenterne, der har været berørt af projektet, typisk for mindre end en dollar om dagen. 42 procent af disse respondenter havde ligeledes ingen uddannelse, hvoraf kun 24 procent havde gennemført første del af grundskolen (primary education). Dette er væsentlige faktorer og har været med til at forme projektets tiltag. Den økonomiske faktor kommer særligt til tydelighed i de grupper, der er direkte involveret i praksissen, fx omskærer og forældre. 

Omskæring af kvinder udføres i Manyara-regionen af kvinder, der kaldes ngaribas (da: ‘omskærer’). For disse kvinder udgør omskæring deres levegrundlag. De har derfor en vis interesse i at udføre praksissen, da de er økonomisk afhængige af indtægten herfra. Forældre spiller også en central rolle i at opretholde praksissen. Ofte bliver regionens piger omskåret, så forældrene kan modtage en brudepris når pigerne giftes væk. Udpræget fattigdom kan derfor medvirke til, at forældrene er mere tilbøjelige til at få deres døtre omskåret.  

Bekæmpelse af omskæringer  
Fayawodo har arbejdet målrettet med at bekæmpe omskæring af kvinder ved at forbedre økonomiske forhold. Projektet har konkret arbejdet med at styrke indtægtsgrundlaget, særligt for lokale ngaribas og lokale kvinder. Dette blev gennemført ved hjælp af låne-spare grupper via VSLA-metoden, entreprenørskab og oplysning. Fordi en stor del af de involverede ngaribas fik forbedret deres økonomiske forhold, har de efterfølgende valgt ikke at udøve praksissen længere. Resultatet af projektet viste bl.a. at 13 ngaribas, som har været en del af projektet, er stoppet som udøvere.  

En anden gren af projektet har været at involvere religiøse aktører som vigtige forandringsagenter bl.a. i forbindelse med at indføre et alternativ til kvindelig omskæring som overgangsritual, en såkaldt ‘alternative rite of passage’ (ARP). Et ritual, der ikke indebærer skadelige handlinger, men hvor pigernes overgang til at blive kvinde fejres lokalt med familie. De religiøse aktører har desuden været fortalere for at håndhæve bekæmpelsen af kvindelig omskæring lokalt gennem vedtægter og vedtagelse af en bøde i tilfælde af overgreb.  

Projektet er implementeret i partnerskab mellem Fayawodo og den danske organisation Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp og er støttet af Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU).  
 
CKU har en bred viden om feltet og tilbyder rådgivning om metoder til de medlemsorganisationer, der ønsker at støtte bekæmpelsen af omskæring af kvinder, blandt andet via en rettighedsbaseret tilgang til udvikling eller monitorering og evalueringsværktøjer.

Klimaforandringer: Unge skal opleve, at der også er håb forude

CKU søger økonomichef

Studentermedhjælp til kommunikation

CKU åbner for ansøgninger til Ukraine-bevillinger

Opdaterede retningslinjer for Refusion af Skolepenge

CKU får 3 mio. kr. til indsatser i Ukraine 

CKU søger bevillingsudvalgsmedlemmer

Nye retningslinier og ny ansøgningsportal for Vinduet for tros- og religionsfrihed

CKU lancerer nye retningslinier og ny ansøgningsportal