Rapport konstaterer: Det går den forkerte vej for retten til tros- og religionsfrihed i Indien

Mens Indiens premierminister, Narendra Modi, i disse dage er på officielt besøg i Danmark er det kun få dage siden, at en international rapport konstaterede, at tros- og religionsfriheden det seneste år, har lidt endnu et knæk i Indien. Manglen på tros- og religionsfrihed er et grundlæggende bud på Menneskerettighederne, og derfor bør det påtales i dialogen, mener CKU.

”I 2021 forværredes forholdene for religionsfrihed signifikant i Indien. I løbet af året har den indiske regering eskaleret dets fremhævelse og håndhævelse af politikker, som påvirker muslimer, kristne, sikher, daliter og andre religiøse minoriteter – inklusiv de politikker, som fremhæver en hindu-nationalistisk agenda. Regeringen er vedblevet med at systematisere dens vision om en hindu stat gennem brugen af både eksisterende og nye love og strukturelle ændringer, som er fjendtlige over for landets religiøse minoriteter.”

Sådan lyder det i rapporten udgivet af USCIRF, som er en uafhængig og partipolitisk neutral kommission for international religionsfrihed. USCIRF udgiver årligt en rapport om religionsfriheden i forskellige lande og kommer med anbefalinger til det amerikanske udenrigsapparat. Og det er altså i denne rapport, udgivet 25. april 2022, at Indien kritiseres for en række skridt i retningen ad ‘hinduistisk nationalstat’, der forværrer forholdene for landets øvrige religiøse grupperinger.

Og de kritisable forhold i Indien bør påtales i forbindelse med det officielle statsbesøg, som finder sted netop disse dage, mener politisk rådgiver i CKU, Filip Buff Pedersen:

“Danmark har en lang tradition for at værdier og interesser kan gå hånd i hånd i udenrigspolitikken. Det er vigtigt at værdier som menneskerettigheder og beskyttelse af minoriteter ikke glemmes i relationen til Indien, siger han.

Filip Buff Pedersen fremhæver, at Danmark bør inkludere beskyttelse, respekt og fremme af menneskerettigheder i handelsaftalen med Indien og at Danmark bør rejse krænkelser af tros- og religionsfriheden i dialogen med Indien.

Op mod 6000 organisationer er negativt påvirket af de finansielle restriktioner Indien har indført mod dem, herunder mistede licenser til at modtage midler fra udlandet. Det drejer sig bl.a. om organisationer som Spedalskhedsmission, Young Men’s Christian Association, India Islamic Cultural Centre, Amnesty International og Oxfam. De finansielle restriktioner har direkte betydning for civilsamfundets råderum i Indien.

Anbefalinger fra samarbejdspartner

CKU’s asiatiske samarbejdspartner SAFFORB (South Asia Forum for Freedom of Religion or Belief) har i forbindelse med undersøgelsen af retten til tros- og religionsfrihed i Indien udgivet en rapport med deres anbefalinger til, hvad der bør gøres i Indien. Her fremhæves det bl.a. at:

  • Indenrigsministeriet bør genoptage praksis med at dele information og tilføje opdelt data om lokale tilfælde af overgreb og overfald, som kan relateres til tros- og religionsfrihed
  • Love, som strider imod retten til tros- og religionsfrihed må ikke godkendes af præsidenten.
  • Alle restriktioner, som begrænser civilsamfundsorganisationer, som arbejder for menneskerettigheder, demokrati og udvikling, skal rulles tilbage.
  • Retningslinier fra Højesteret om hvordan man behandler sager om voldelige demonstrationer skal følges og der bør introduceres national lovgivning imod voldelige demonstrationer.
  • Regeringen bør invitere FN’s særlige rapportør for tros- og religionsfrihed og minoritetsrettigheder til Indien
  • Regeringen bør inkludere religiøs voldelig ekstremisme, som begås i nationalismens navn, i definitionen af terrorisme
  • Regeringen bør sikre, at tilfælde af hadtale, som har til formål at opildne til religiøs vold, retsforfølgelses
  • Anbefalingerne fra FN’s ’Universal Periodic Review’ af Indien i 2017, som vedrører bl.a. tilbagetrækning af anti-konverteringslove, tiltag, der skal modarbejde religiøs intolerance samt beskyttelse af religiøse minoriteter mod hadtale er ikke blevet implementeret. De er stadig relevante og bør stadig implementeres.

SAFFORB’s rapport om status for tros- og religionsfrihed i Indien er indgivet til FN i forbindelse med Indiens ‘menneskerettighedseksamen ‘Universal Periodic Review’ og er udgivet i marts, 2022. Den er udarbejdet i samarbejde mellem religiøse aktører, samt udviklings- og menneskerettighedsorganisationer. SAFFORB er en af partnerne i CKU’s globale læringsprojekt om tros- og religionsfrihed.

SAFFORB’s rapport kan læses her.

USCIRF’s årlige rapport for tros- og religionsfrihed kan læses her.

CKU får 3 mio. kr. til indsatser i Ukraine 

Paneldebat: Hvordan måler vi frihed?

CKU: Tros- og religionsfrihed en nøgle i fredsarbejde

Finanslovforslaget for 2024 giver 5 mio. kr. ekstra til indsatsen for tros- og religionsfrihed og forfulgte kristne og andre minoriteter 

Hvorfor ligestilling og tros- og religionsfrihed hænger uløseligt sammen

Michael Aastrup Jensen om midler til tros- og religionsfrihed: Vi ved godt, at det koster noget at sætte handling bag

Udenrigspolitisk Nævn besøger CKU’s og CCI’s projekt i Indonesien

Er der behov for regionale fortolkninger af tros- og religionsfrihed?

Fremtiden for tros- og religionsfrihed i dansk udviklingssamarbejde