Nyt online kursus om vold mod kvinder og hvilken rolle religion spiller

Religiøse aktører er vigtige agenter i mange lande i det globale Syd. Derfor er deres rolle også vigtig at forstå i arbejdet med at bekæmpe vold mod kvinder. Det er baggrunden for et nyt online kursus, som CKU har lavet i samarbejde med Danner.

Vold mod kvinder er til stadighed et massivt globalt problem. Men selvom problemet er globalt, kalder det ofte på lokale, kontekstualiserede løsninger.

“Hvis vi skal lykkes med bekæmpelsen af vold mod kvinder, er det vigtigt, at vi arbejder med og gennem lokale religiøse aktører, da de kan være afgørende for, at man lykkes med at ændre holdninger og handlinger lokalt”, fortæller faglig koordinator hos CKU, Annika Bach.

Derfor har CKU i samarbejde med Danner og eksperter fra Stellenbosch Universitet i Sydafrika udviklet et online kursus på om netop denne problemstilling.

I kurset videreformidles bl.a. cases, hvor inddragelsen af religiøse aktører har gjort en afgørende forskel: bl.a. fra DR Congo, hvor et projekt gik ud på at uddanne kristne ledere til at tale om de seksuel vold ud fra en trosbaseret tilgang og fra Pakistan, hvor inddragelsen af både hinduistiske og muslimske overhoveder, gjorde indsatsen med at sætte en stopper for børneægteskaber langt mere effektiv.

Religion kan være en del af problemet – og derfor også af løsningen

I arbejdet med vold mod kvinder, er det vigtigt, at vi forstår intersektionaliteten mellem religion og kultur, fortæller Annika Bach fra CKU:

”Patriarkalske religiøse fortolkninger kan anvendes strategisk til at legitimere vold i et lokalsamfund. Hvis vi skal lykkes med bekæmpelsen af vold mod kvinder, er det vigtigt, at vi arbejder med og gennem lokale religiøse aktører, da de kan være afgørende for, at man lykkes med at ændre holdninger og handlinger lokalt.”

Kurset består af tre moduler, som hver især bygger ovenpå det forrige: “Forståelsen af vold”, “Arbejdet med vold” og “Religionens rolle i vold mod kvinder”.

Kurset giver viden og konkrete værktøjer og er relevant for alle der arbejder med fattigdomsbekæmpelse og en rettighedsbaseret tilgang til udvikling. Vold imod kvinder har alvorlige negative konsekvenser for kvinders udvikling og muligheder, og det er en af de væsentligste årsager til, at kvinder fastholdes i fattigdom.

Kurset er på engelske og henvender sig til praktikere i det globale Syd, som arbejder med voldsramte kvinder og vil derfor være relevant for både medlemsorganisationer og deres sydpartnere. Kurset er gratis for og kan tages i det tempo der passer til en selv. Det kan tilgås her.

Færre kvinder udsættes for omskæring

Hvorfor ligestilling og tros- og religionsfrihed hænger uløseligt sammen

Nyt online kursus om vold mod kvinder og hvilken rolle religion spiller

Udsatte kvinder i Nepal får hjælp til at forsørge deres familier

Danskere oplyser indiske kvinder om deres rettigheder

Ligestilling handler om at få alle med

Rwandas kirker går foran i kvinders ligestilling

Ligestilling og tros- og religionsfrihed er ikke modstridende rettigheder – tværtimod

Religiøse aktører kan fremme ligestilling i udviklingsarbejdet