Projekttyper

Større projekter (op til 1.000.000 kr.)

  • Formålet er at forbedre levevilkårene for fattige og marginaliserede målgrupper. Projektets samlede budget kan godt være større end 1.000.000, da CKU gerne ser, at man inkluderer øvrige eksterne eller egenfinansielle bidrag. Der er ingen begrænsninger for egenfinansieringen størrelse.
  • Projektforløbet varer typisk fra halvandet til tre år og afhænger af budgetstørrelse og formål. Større projekter forudsætter en vis erfaring.
  • Det forventes, at projektet indeholder både kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed, og at partneren gør aktivt brug af sit diakonale mandat, erfaring og netværk, hvor det er relevant. Projektet må gerne indeholde strategiske serviceydelser, men ansøgningen skal klart beskrive sammenhængen mellem strategiske serviceydelser, kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed og hvordan disse elementer tilsammen bidrager til den ønskede forandring.
  • Projektbeskrivelse og ansøgning skal i udgangspunktet være formuleret af partneren, som har identificeret problemstillingen, og som også er ansvarlig for projektimplementeringen.
  • Der skal indgå overvejelser om, hvordan projektet bidrager til at styrke partnerskabet, og hvilken værdi partnerskabet bringer ind i projektet. Hvis relevant, skal det beskrives, hvordan partnerens diakonale identitet spiller en rolle. Det forventes, at større projekter bidrager til at udvikle stærke partnerskaber med fokus på organisations- udvikling, øget legitimitet og bæredygtighed hos partneren.

Mindre projekter (op til 500.000 kr.)

Omfatter mindre udviklingsindsatser, pilotprojekter eller indsatser, der styrker partnerens organisationsudvikling. Indsatserne varer typisk fra et til tre år afhængig af budgetstørrelse og formål.

  • Mindre udviklingsindsatser: Her stilles færre krav til projektelementer som f.eks. fortalervirksomhed og gives mere plads til at opsamle erfaringer.
  • Pilotprojekter: Giver mulighed for at afprøve nye metoder, der kan opkvalificere det eksisterende udviklingsarbejde.
  • Organisationsudvikling: Aktiviteter, der både udvikler og styrker partnerens organisatoriske kapacitet, partnerskabet med den danske medlemsorganisation og øvrige relevante partnere og den fælles læring.

Hent ansøgningsskemaer og vejledninger her.