Personel

Udsendelse af korttidskonsulenter og rådgivere

  • Formålet er at kapacitetsudvikle partneren for herigennem at styrke dennes rolle som forandringsagent og fortaler.
  • Udsendelsen kan maks. være på seks måneder, som kan opdeles i flere korte indsatser i løbet af fx en toårig periode.
  • Forudsætter et klart udtrykt behov fra partneren om konsulenthjælp i organisationen. Formål og forløb tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem partnerne for at sikre lokalt ejerskab og et frugtbart samarbejde.
  • Hvis der er tale om en dansk eller anden udenlandsk konsulent, skal der altid kunne argumenteres godt for, at kompetencer til at løfte opgaven ikke kan findes lokalt.

Udsendelse af udviklingsarbejdere

  • Formålet er gennem viden- og erfaringsudveksling at fremme lokal kapacitet og fortalervirksomhed. Udviklingsarbejdere har typisk en rådgivende funktion og bør være tilknyttet en lokal kollega, som dermed bliver kapacitetsopbygget. Udsendelsen må ikke erstatte en stilling, der kan besættes lokalt.
  • Kan støttes med op til 750.000 kr. for en toårig udsendelse (plus eventuel forberedelsesperiode). Kan støttes med op til 400.000 for en etårig periode.
  • Er der gode begrundelser, kan en forlængelse af udsendelsesperioden støttes.
  • Støtten forudsætter et egetbidrag fra medlemsorganisationen på mindst 10 procent af det bevilgede beløb.

Hent ansøgningsskemaer og vejledninger her